Predstavitev Zagovorniške skupine za pravične evropske volitve za ženske (word)

Predstavitev Zagovorniške skupine za pravične evropske volitve za ženske (pdf.)

 

 

 

 

Okvirni akcijski načrt zagovorniške skupine Za pravične evropske volitve za ženske
(z rdečo barvo so označene že opravljene aktivnosti zagovorniške skupine)
 
Januar 2024
15.1.  Ustanovitev zagovorniške skupine 
-  Prevod in tiskanje Manifesta Evropskega ženskega lobija (EŽL) Vsebinsko se zagovorniška skupina opira na Manifest
-  16.1.  Dogovor o sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
-  19.1.  Dogovor o sodelovanju z RTV SLO
-  25.1.  Srečanje s predsednico Državnega zbora RS 
30.1.  Srečanje s Klubom parlamentark 
 
Februar 2024 
-  1.2.  Srečanje s Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji
-  7.2.  Srečanje z Zagovornikom enakosti
-  od 12.2. dalje srečanja s parlamentarnimi strankami in javno znanimi drugimi listami za volitve v EP 
-  Srečanje z Državno volilno komisijo (DVK)
-  Srečanje z Društvom novinarjev Slovenije – pogovor z novinarkami in novinarji o medijskem pokrivanju volilne kampanje z vidika spola (zadnji teden v februarju)
 
Marec 2024 
-  Srečanja s parlamentarnimi strankami in javno znanimi drugimi listami za volitve v Evropski parlament EP) od 12.2. dalje:

          4.3. Srečanje s stranko Vesna 

          7.3. Srečanje s stranko SD 

-  8.3.  Podpisovanje memoranduma s strani parlamentarnih strank v Hiši Evropske unije. Memorandum so podpisale stranke: Versna, SD,Gibanje Svoiboda, Levica, Pirati

-  8.3.  Veliki dogodek v Hiši Evropske unije, soorganiziran s Pisarno EP v Sloveniji (50 udeleženk in udeležencev, 5 bivših in sedanjih poslank EP, dva poslanca EP)
-  Srečanje z Društvom novinarjev Slovenije – pogovor z novinarkami in novinarji o medijskem pokrivanju volilne kampanje z vidika spola – v pripravi, nosilke: ONAVE
-  Seminar za kandidatke in kandidate vseh strankarskih in drugih list na temo evopske in slovenske politike enakosti spolov v soorganizaciji s sektorjem za enake možnosti v MDDSZEM, zadnji teden v marcu. Priprava dogodka na sestanku s sektorjem (12.3.)
-  26.3.  Srečanje z varuhom človekovih pravic
-  27.3.  Zoom sestanek z Inštitutom 8.marec (kolegici Maja Koradžija in Tina Tomšič) o sodelovanju pri promociji reporduktivnih in spolnih pravic v njihovi vseevropski in naši paralelni kampanji 
 
April 2024  
- 10.4. Razpošiljanje medijem gradivo Jasne Jeram o izzivih evropske politike enakosti spolov in poziv, da o tem sprašujejo kandidatke in kandidate za Evropski parlament
- 11.4. Vzpostavitev sodelovanja s kampanjo Glas ljudstva – dogovor o skupnem delu na terenu in pri pripravi vprašanj za kandidatke in kandidate
- 11.4. Zoom dogovor z Inštitutom 8. marec o sodelovanju zagovorniške skupine Za pravične evropske volitve za ženske o naši podpori kampanji My voicem, My choice - Moj glas, moja izbira  pri nabiranju miliona podpisov evropske državljanske pobude za brezplačen splav za prebivalke EU
- 17.4. Vzpostavitev medijske opazovalnice poteka kampanje z vidika enakosti splov in javnega elektronskega stebra sramu: proti seksizmu in nasilju nad ženskami v kampanji – objava poziva zbiranja informacij o tovrstnih incidentih na elektronsjkem naslovu ŽLS ter objavljanje primerov na spletni strani ŽLS
 
Maj 2024
-  8.5.  V knjižnici Otona Župančiča, ob 11.00: javni pogovor s kandidatkami in kandidati o njihovih in naših prioritetah evropske politike enakosti spolov
-  10.5. Srečanje z urednicami in uredniki RTV SLO: na kaj je treba biti pozoren pri spolno občutljivem spremljanu volilne kampanje
-  11.5.  Vsako soboto (do 1.6.) terensko delo skupaj z Glasom ljudstva – tri naša vprašanja, ki jih razlagamo ljudem in postavljamo kandidatkam in kandidatom
-  17.5. (še ni potrjeno) Srečanje z Društvom novinarjev Slovenije – pogovor z novinarkami in novinarji o medijskem pokrivanju volilne kampanje z vidika spola
-  Ob razglasitvi uradnega začetka kampanje: Obvestilo medijem o sestavi kandidatnih list z vidika spola in volilnih obljubah sodelujočih političnih strank ter poziv javnosti, naj bo pozorna na stališča kandidatk in kandidatov do vprašanj enakosti spolov
-  V soorganizaciji s Klubom parlamentark javni pogovor v Državnem zboru RS z enim kandidatom in eno kandidatko z vsake kandidatne liste (po možnosti najvišje uvrščenima na vsaki od list) o možnostih soglasne politike Slovenije na vsaj katero od tem enakosti spolov na ravni EU
-  28.5. sodelovanje z Glasom ljudstva na soočenju kandidatk in kandidatov (eno od desetih vprašanj je vprašanje zagovorniške skupine Za pravične evropske volitve za ženske)
 
Junij 2024
Dan pred volilnim molkom: javni poziv volivkam in volivcem, da oddajo preferenčni glas za tisto kandidatko ali kandidata z liste (za katero bodo volile in volili), ki je dokazal ali dokazala, da se je pripravljen ali pripravljena in sposobna ali sposoben boriti za enakost spolov doma in na evropski ravni 
-  Dan, dva po volitvah: Javna predstavitev poteka in rezultatov volitev z vidika enakosti spolov
 

 

Kako opredeljujemo našo zagovorniško skupino?
Sestavljamo jo enakopravne soustanoviteljice in soustanovitelj, v njej sodelujemo osebno, čeprav nas večina pripada kateri od močnih nevladnih organizacij, kot so Ženski lobi Slovenije, Ona ve, Mirovni inštitut, Društvo za nenasilno komunikacijo ali evropskim in slovenskim sindikatom, med nami pa so tudi uveljavljene univerzitetne učiteljice in mednarodno uveljavljene strokovnjakinje in strokovnjak na področju enakosti spolov in udeležbe žensk na volitvah. Skupina je odprta za sodelovanje čez vse strankarske meje in edini pogoj je, da se članice in člani strinjamo s cilji in metodami, s katerimi jih poskušamo doseči.

 

Zakaj je zagovorniška skupina nastala?
Na prvi pogled je res ne potrebujemo. V Evropski parlament smo na zadnjih evropskih volitvah v slovenski kvoti izvolili polovico poslank in polovico poslancev, tri poslanke so še vedno na tej funkciji. V Sloveniji nikoli ni bilo več poslank, ministric, žensk na ključnih položajih v politiki kot po volitvah v državni zbor leta 2022 – imamo predsednico države, predsednico parlamenta, zunanjo ministrico.

Vendar se zavedamo, da ženske še vedno dejansko nimamo zagotovljene enake pasivne volilne pravice (pravice biti izvoljena). Zakon nam ne jamči enakosti pri razvrščanju na kandidatne liste, saj ni predpisana zadrga (razporeditev izmenično po spolu), nimamo zagotovljene polovice mest na listah, ampak samo 40-odstotni minimalni delež za oba spola. V volilni kampanji ne moremo enakopravno sodelovati, saj nimamo zagotovljene enake aktivne prisotnosti kot naši moški kolegi na strankarskih javnih dogodkih, pa tudi v političnih razpravah in soočenjih v medijih ne. V tradicionalnih medijih in spletnih socialnih omrežjih smo veliko bolj kot naši moški kolegi izpostavljene sovražnemu in seksističnemu govoru, predsodkom, da ženske ne sodimo v politiko, in grožnjam naši osebni integriteti. V temah evropske volilne kampanje pa neenakosti med spoloma niso niti omenjene, kaj šele, da bi jim namenili poseben vsebinski sklop.

 

Cilj zagovorniške skupine
Cilj naše zagovorniške skupine je zagotoviti, da bodo tudi ženske lahko zares enakopravno in enakovredno sodelovale v evropski volilni tekmi, vključno z enakimi možnostmi za izvolitev, in da bi volilna kampanja pomagala ljudem razumeti, kako jim evropska politika kroji vsakdanje delovno in zasebno življenje in bi se zato v večjem številu udeležili evropskih volitev.

 

Vsebinska izhodišča dela zagovorniške skupine
Vsebinsko se glede zahtev do politike vseh barv, do vseh kandidatk in kandidatov, opiramo na Manifest Evropskega ženskega lobija, ki ga je soglasno sprejelo več kot 2000 ženskih organizacij iz vseh držav članic EU in njenih pridruženih članic. Manifest odlično povzema, kaj bi morale postati prioritete in katere rešitve je treba sprejeti na evropski ravni in na ravni držav članic, da bi se odpravile vztrajajoče neenakosti na podlagi spola.

 

Kaj želimo doseči?
Z našim zagovorniškim delovanjem želimo javno in transparentno vplivati na:

  • ravnanje političnih strank in list volivk in volivcev, kandidatk in kandidatov v volilni tekmi;
  • dosledno enako medijsko vključevanje kandidatk in kandidatov v razprave o vseh temah volilne kampanje;
  • način poročanja medijev;
  • preprečevanje seksističnega nasilja nad ženskami v kampanji;
  • izbor vsebin, ki bodo v razpravah v kampanji;
  • način poročanja državne volilne komisije.

 

Vplivati želimo na zavest ljudi o pomenu enakopravne udeležbe žensk v politiki, odpravo neenakosti spolov na evropski in domači ravni za kakovost njihovega vsakdanjega življenja in kako pomembno je, da se tisti in tiste, ki jih bodo izvolili v Evropski parlament, tega jasno zavedajo.

 

Soustanoviteljice in soustanovitelj skupine, ki je nastala 15. 1. 2024, smo:

Sonja Lokar, dr. Milica Antić Gaber, dr. Živa Humer, Tea Jarc, Dr Jana Javornik, Tonja Jerele mag., Liana Kalčina,

mag. Marta Kos, Mateja Malnar Štembal, Violeta Neubauer, dr. Alenka Verbole, Dušan Vučko, Katja Zabukovec Kerin in Mojca Žerak.

 


  

 

 

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka