Med 23. in 26. majem 2019 bomo evropske državljanke in državljani volili nove članice in člane Evropskega parlamenta in odločili, kakšno bo razmerje med izvoljenimi poslankami in poslanci. Izid teh volitev bo vplival tudi na obraz, kakršnega bo imela nova Evropska komisija in na evropske politike, ki bodo oblikovale našo prihodnost v Evropi.

 

Evropski ženski lobi, katerega članica je tudi Ženski lobi Slovenije, je decembra 2018 začel kampanjo 50/50: Ženske za Evropo – Evropa za ženske.

 

V Manifestu za evropske volitve 2019, ki povzema našo feministično vizijo evropske prihodnosti, sporočamo kandidatkam in kandidatom za evropske volitve v Sloveniji, ki bodo 26. maja 2019, in tistim, ki bodo izvoljeni v Evropski parlament, ter institucijam EU, kaj hočemo, kaj so naše prioritete za petletno obdobje, ko nas bodo zastopale in zastopali v Evropskem parlamentu, ko bodo oblikovali politike in sprejemali finančne odločitve.

 

Hočemo, med drugim, da imajo ženske enake možnosti kot moški v vseh situacijah, da imajo enako moč v procesih odločanja in vodstvenih položajih, ker si to zaslužijo.

 

Hočemo, da so ženske povsem ekonomsko neodvisne in da živijo brez kakršnegakoli nasilja in/ali strahu pred njim.

 

Hočemo, da družba neha prelagati kolektivno odgovornost za dolgotrajno nego in oskrbo ljudi, ki sami ne zmorejo povsem ali sploh ne zmorejo več skrbeti zase, pretežno na ramena žensk.

 

Hočemo večjo finančno podporo NVO, ki si prizadevamo za enakost žensk in moških, da bomo lahko nadaljevale boj za človekove pravice žensk, boj, ki bo ženske, ki skrbimo za družbo, spremenil v ženske, za katere skrbi družba.

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka