Logo ZLS

 

 


ZAHTEVA ZA NUJNO UKREPANJE


Spoštovani predsednik vlade Janša, spoštovane članice in člani vlade!


Medicinske sestre že vrsto let seznanjajo vse odgovorne državne ustanove na svoj težek položaj in nujnost primerne ureditve njihovega zaposlitvenega statusa glede na (nenadomestljivo) vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe prebivalstva. Žal njihove - javnosti znane - prošnje doslej niso naletele na ustrezen odziv. Zaradi dolgotrajne brezbrižnosti vodilnih in odgovornih nosilcev političnega odločanja in upravnega urejanja so
postale razmere nevzdržne in že ogrožajo (zaradi koronskih obremenitev še dodatno oslabljen) sistem zdravstvenega varstva večine prebivalk in prebivalcev Slovenije.

 

Množično prekinjanje zaposlitev in odhajanje medicinskih sester na druga delovna mesta zunaj zdravstvenega področja, delno zapiranje posameznih bolnišničnih enot (npr. v UKC Ljubljana) sta zadostna znaka, da lahko govorimo o zdravstveni katastrofi v Republiki Sloveniji. O pojavu te ne-naravne nesreče je že dlja časa obstajala utemeljena slutnja, ki se je opirala na materialno in moralno podcenjenost dela medicinskih sester, vendar pa na ustreznih mestih ni bilo razumevanje in volje, da bi se pravočasno preprečilo ali vsaj omililo porazno stanje.

 

Kot zagovornice družbeno odgovornega delovanja oseb na odločilnih oblastnih položajih organizacije in posameznice, članice Ženskega lobija Slovenije, od naslovnikov tega apela zahtevamo, •

  • da nujno preprečite razrast katastrofe s kratkoročnimi, takojšnjimi ukrepi (zlasti pošteno nagrajevanje in vzdržno delovno obremenjevanje), 
  • z dolgoročnim načrtom sprememb na vseh ravneh (od izobraževanja, prek zaposlovanja in nagrajevanja ter zagotavljanja humanih delovnih pogojev) pa spodbudite in zagotovite skladen razvoj na tem področju zdravstvene dejavnosti.

Ženski lobi Slovenije podpira vsa prizadevanja medicinskih sester (in tehnikov) in pričakuje, da se bo naše in njihove zahteve nemudoma prednostno obravnavalo na ustreznih mestih ter da bodo odgovorni v tej družbeni katastrofi delovali kot ob podobnih naravnih nesrečah.


Ana Kalin
predsednica

 

V vednost:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

 

Ljubljana, 5. julij 2021

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka