Deregulacija trga dela je izjemno škodljiva za doseganje

ekonomske neodvisnosti in samostojnosti žensk  

 

Ženski lobi Slovenije je 19. januarja 2023 pozval evropske poslanke in poslance  h glasovanju ZA predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu.

 

Morebitno sprejetje direktive bi pomenilo, da bo 28 milijonov delavk in delavcev na platformah v Evropi končno imelo pravico do ustrezne pogodbe o zaposlitvi, plačane bolniške, plačanega dopusta, dostojnega plačila za delo v skladu z nacionalno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, in še več. 

 

2.februarja 2023 je Evropski parlament, pod točko 5.8. Izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu,

376 glasovi za, 212 proti, 15 vzdržanimi

sprejel Poročilo Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

(Poročevalka: Elisabetta Gualmini (A9-0301/2022o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu [COM(2021)0762 - C9-0454/2021- 2021/0414(COD)), 

 

in s tem dosegel

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ.

 

Kako so glasovali evropske poslanke in poslanci iz Slovenije?

(glej stran 9)

 

ZA: 

Romana TOMC (ELS/SDS)
dr. Milan BRGLEZ (S&D/SD)
Irena JOVEVA (Renew Europe/GS)
Matjaž NEMEC (S&D/SD)
dr. Klemen GROŠELJ (Renew Europe/GS)
Ljudmila NOVAK (ELS/NSi)
Franc BOGOVIČ (ELS/SLS)

 

PROTI

dr. Milan ZVER (ELS/SDS)

 

 

Evropske poslanke in poslanci iz Slovenije so torej večinsko prisluhnili delavkam in delavcem

in mnogim pozivom sindikatov, nevladnih organizacij, tudi Ženskega lobija Slovenije. 

Niso se vdali močnim pritiskom Uberja in drugih platform ter njihovih lobistov.

 

Vendar zgodbe še ni konec, kajti šele začela se bodo medinstitucionalna pogajanja med parlamentom in Komisijo EU ter državami, članicami EU (Svet EU).

V Svetu EU se še niso dogovoril o skupnem stališču. Nekatere ključne države, kot je Nemčija, so še neodločne. 

 

Kakšno bo stališče Slovenije?  

Ženski lobi Slovenije bo usodi direktive še našprej sledil in pozval še našo vlado, da se zavzame za dokončno sprejetje direktive in se po svojih najboljših močeh upre temu, da bi njeno, že zdaj dokaj kompromisno besedilo dodatno razvodeneli. 

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka